Medicatie

De regelgeving omtrend toediening van medicatie is de volgende:

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat!

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school nooit medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden om te vragen dat de leerling opgehaald wordt. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. De betaling dient wel door de ouders te gebeuren.

Attest medicijnen

VANDAAG: dinsdag 28 januari 2020