Schoolreglement

WELKOM OP ONZE SCHOOL!

Het verheugt ons dat jullie voor het onderwijs en de opvoeding van jullie kind(eren) een beroep op ons doen.

We zijn een school met een lange traditie van degelijk onderwijs, gesteund op christelijk-gelovige
basis. Het schoolteam zal zich dan ook ten volle inzetten om kansen te scheppen die jullie kind
nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.Daarom is er naast studeren voldoende plaats voor sport, cultuur, sociale inzet en bezinning.
Als ouders dragen jullie echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het
onderwijs van jullie kinderen. Wij vragen dan ook jullie volledige steun en medewerking om de
doelstelling van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.
Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Hierbij ons vernieuwde schoolreglement:
Schoolreglement 2018-2019 wijzigingen gemarkeerd

Infobrochure onderwijsregelgeving Basisonderwijs 2018-2019

Onze schoolafspraken

VANDAAG: dinsdag 28 januari 2020