Toezicht

Er is dagelijks betalend voor- en naschools toezicht op volgende momenten:

ALGEMENE AFSPRAAK

  •  Tussen 7u en 7.55 uur verblijven de kinderen niet op de speelplaats, want hier is op dit moment géén toezicht voorzien! Dit toezicht is evenwel voorzien in de refter.
  •  Elk betalend toezicht wordt per kalenderjaar bijgehouden. U ontvangt hiervoor een factuur tot betaling (maandelijks). Het daaropvolgende kalenderjaar krijgt u van de school een fiscaal attest, waarmee u dit toezicht in uw personenbelasting kan inbrengen.

Download the PDF file .

VANDAAG: dinsdag 28 januari 2020