Pedagogisch project

DvM Basisschool vindt sinds 1870 haar plek in het hart van Aalst en staat garant voor kwalitatief, christelijk geïnspireerd onderwijs vanuit een geloof in de groeikracht en talenten van ieder kind.

Via haar visie en pedagogisch project wil DvM Basisschool duidelijk maken waar ze voor staat en wat haar acties en doelen zijn voor nu en de toekomst. Met een succesvol toekomstbeeld voor ogen, werkt de school dag in dag uit samen met alle betrokken partners aan eigentijds, kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs.

We maken als basisschool bewust de keuze om kwaliteit boven kwantiteit te stellen en verwachten zowel van ouders, leerlingen als schoolteamleden een bewuste keuze voor én een positief engagement ten aanzien van onze school.

Naast ‘Traditie in kwaliteit, uitdaging in innovatie’ vormt ‘Eerst het kind, dan de leerling’ het fundament van onze schoolvisie. Samen met DvM Humaniora willen we dit elke dag opnieuw waarmaken.

'Traditie in kwaliteit, uitdaging in innovatie’

Vanuit onze lange onderwijsgeschiedenis houden we vast aan efficiënt en degelijk onderbouwd onderwijs. Onze focus blijft liggen op onze kernopdracht maar tegelijkertijd willen we ook steeds kritisch bekijken waar kansen liggen om te innoveren. Dit niet alleen in onderwijsvormen maar ook op vlak van infrastructuur en leermiddelen.
‘Met de ervaringen van gisteren
kijken we vandaag uit naar de uitdagingen van morgen.’

 

'Eerst het kind, dan de leerling'

Welbevinden en betrokkenheid zijn geen parameters maar voorwaarden om tot leren te komen. We willen dan ook elke dag inzetten op het individueel benaderen van onze leerlingen met hun eigenheid. Daartoe wil onze school niet alleen een leeromgeving maar ook een open leefomgeving zijn. Elk kind wordt uitgenodigd om vanuit zijn eigenheid op zoek te gaan naar de beste versie van zichzelf, hierbij gemotiveerd en ondersteund door het ganse schoolteam.
 
‘Leer kinderen HÓE ze moeten denken,
niet WÀT ze moeten denken‘ (Margaret Mead)

In een steeds veranderende en meer uitdagende maatschappij vormt levenslang leren een voorwaarde en sleutel voor een succesvolle toekomst. 

Om dit waar te maken gaan we uit van 5 stapstenen die de dagelijkse ambitie van onze school onderschrijven:
  1. We willen meer passie in het leren en we willen een onderwijs ontwikkelen waarin alle leerlingen uitgenodigd worden om te leren, erbij te horen en te investeren in hun eigen scholing.
  2. We willen een onderwijs met leerlingen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen en die kunnen samenwerken met anderen om te leren, te midden van de maatschappelijke diversiteit.
  3. We willen een onderwijs dat wordt geleid door mensen die verbetering zoeken, die ieders topprestaties waarderen, die weten wat vooruitgang is en die over de nodige tools beschikken om in te spelen op en om te gaan met alle uitdagingen.
  4. We willen dat LEER-KRACHTEN gewaardeerd en gerespecteerd worden. Zij zijn immers de veranderingsmotor en vertolken de overtuiging dat scholen echt het verschil kunnen maken in onze maatschappij.
  5. We dromen van leerlingen die leren om vertrouwen te hebben bij uitdagingen en die durven te zeggen: ‘Ik heb het nog nooit geprobeerd dus ik denk wel dat ik het kan!’ (Pipi Langkous).

Al deze doelen en ambities wil DvM Basisschool realiseren vanuit een fundamentele kerngedachte die haar oorsprong vindt bij onze stichtende orde, De Dames van Maria:

‘STERKTE IN VERBONDENHEID’

De kracht van een duo of team, werkend voor eenzelfde doel, strevend om eenzelfde bestemming te bereiken is veel groter dan de som van haar delen.’

Download document