Leerlingenparlement


Doel van het leerlingenparlement

Er is een leerlingenparlement om de betrokkenheid en de verbondenheid van de leerlingen bij het schoolgebeuren te vergroten door:

  • de klas- en schoolnoden bespreekbaar te stellen in groep;
  • de leerlingeninitiatieven te bevorderen;
  • de leerlingen inspraak te geven t.a.v. nieuw afspraken, vernieuwingen,….
Verkiezingsprocedure

Mogelijkheid om je kandidaat te stellen

In het vierde, vijfde en zesde leerjaar mogen alle leerlingen zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Dit gebeurt tegen de eerste week van oktober. Kandidaten stellen zich aan hun klasgenoten voor door middel van een mondelinge voorstelling, folder, pamflet,… .

Verkiezingsmoment

De verkiezing zelf wordt in de klas georganiseerd (stemhokje, rood potlood, stembrieven, stembus). De stemmen worden onmiddellijk geteld. In geval van gelijk aantal stemmen wordt de oudste leerling verkozen. De tweede kandidaat kan optreden als plaatsvervanger.

Vergadermomenten

Het leerlingenparlement start half oktober. Er wordt om de 6 weken vergaderd.

Opdracht van de klasvertegenwoordiger

Op de afgesproken dagen om 12.05u aanwezig zijn op en actief deelnemen aan het leerlingenparlement. Als klasvertegenwoordiger volg je nauwlettend het reilen en zeilen van de klas (school). Problemen, initiatieven, meld je te laatste 1 week vooraf.
Je omschrijft kort je probleem, initiatief, … en je geeft dit af aan  juf Lien (voorzitter leerlingenparlement). Naast jouw eigen klas, ben je ook verantwoordelijk voor jouw adoptieklas (4A-3A, 4B – 3B, 5A – 2A, 5B – 2B, 6A – 1A, 6B – 1B).
Je motiveert je klasgenoten om de gemaakte afspraken te respecteren en de initiatieven op te volgen.
Je informeert je klasgenoten over de initiatieven, stand van zaken,… .
De leerkracht maakt daarvoor tijd vrij tijdens de lessen.
Je bespreekt op voorhand de agendapunten in de klas.

De verantwoordelijke leerkrachten zijn mevr. Lien Decancq en mevr. Candice Smekens.
Mevrouw Marleen sluit, in de mate van het mogelijke, aan bij de bijeenkomsten van het leerlingenparlement.