Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school.

Ze bestaat uit 3 geledingen:

  • oudergeleding
  • personeelsgeleding
  • lokale gemeenschap

De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Het schoolbeleid wordt mede bepaald door een schoolraad die gekozen wordt voor 4 jaar (2017-2021).
Personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap krijgen inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvan het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

Samenstelling schoolraad

Voorzitter
mevr. Rita Van Hoecke
contact: willy.beeckman@proximus.be

Oudergeleding
Dhr. Gert Deridder
Mevr. Margot Neufkens
Dhr. Wesley Vinck

Personeelsgeleding
Mevr. Katrien Van Boxstael
Mevr. Liesbet Gabriëls
Dhr. Bart De Schrijver

Lokale gemeenschap
Mevr. Rita Van Hoecke
Mevr. Myriam De Beer
Mevr. Marie-Paule Symoens

Vertegenwoordiger schoolbestuur
Mevr. Ingrid Nuelant