Schooluren en opvang

Begin en einde van de lessen

De lessen beginnen elke dag stipt om 8.30u en eindigen ‘s middags om 12.05u.
‘s Namiddags starten de lessen om 13.35u en eindigen om 15.15u. De schoolpoort opent om 15.20u aan het Sint Martensplein 2A.

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang van maandag t.e.m. vrijdag vanaf 7.00u in de refter van de basisschool.

Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.35u tot 17.00u in luifel kleuterland (enkel voor kleuters). Van 17.00u tot 18.00u opvang in de refter van de basisschool.

Studie lagere school: 15.50u tot 17.00u in de eetzaal basisschool voor L1+2 en in de aula nieuwbouw voor L3+4+5+6 en dit op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag zitten alle leerlingen van de lagere school in de refter van de basisschool. Van 17.00u tot 18.00u opvang in de refter van de basisschool.

NIEUW: Naschoolse opvang op woensdag van 12.20u tot 18.00u op de speelplaats of in de refter van de basisschool.